Programme Schedule

TIME MONDAY TUESDAY
5:00 Call Sign/Program Line Up Call Sign/Program Line Up
5:05 Opening Prayer (Pemphero) Opening Prayer (Pemphero)
5:10 Mingoli Ya M’mawa Mingoli Ya M’mawa
6:00 News summary News Summary

 

6:05 The Morning Call

 

The Morning Call

 

6:30 Pakhonde-Sewero Pakhonde-Sewero
6:45 Nkhani Za Masewero Nkhani Za Masewero
7:00 Today’s scriptures Today’s scriptures
7:30 Mafuno Abwino Mafuno Abwino
8:00 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa. Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
9:00 Amayi Lakhulani( Charity) Chisomo Gospel live
10:00 News summary News summary
10:05 African Hits Kutsatsa Malonda
10:30 Nkhani M’mapepala Nkhani m’mapepala
11:00 News Summery News Summary
11:05 Nyimbo Za Makono     Tivine Rhumba
11:30 Tivine Rhumba continues
12:00 Nkhomaliro Nkhomaliro
12:30 News and Reports News and Reports
13:00 Mingoli Ya Masana Mingoli Ya Masana
13:30 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa. Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
14:00 Healthy And Development Maziko a Umoyo Waukhondo
14:30 Tipatseni mwai Wa Dampa
15:00 News summary News summary
15:05 Music intrude Ulimi wathu
15:30 Chilengedwe Lover’s Spot
16:00 The Drive time Ana Anthu
16:30 Drive time continues The Drive time
17:00 News summary News Summary
17:05 Drive Time cont Drive Time cont
17:30 The Spokesman Chikwatu cha Alakatuli
18: 00 Zampira Chikwatu continues
18:30 Mawu awo
19:30 News and Reports News and Reports
20:00 Chindunji ndunji cha nkhani Chindunji ndunji cha nkhani
20:25 Chidziwitso cha zovuta Chidziwitso cha zovuta
20:30 Chisomo talk Battle field
21:00
21:30
21:55 Closing Prayer(Pemphero) Closing Prayer (Pemphero)
TIME WEDNESDAY THURSDAY
5:00 Call Sign/Program Line Up Call Sign/Program Line Up
5:05 Opening Prayer (Pemphero) Opening Prayer (Pemphero)
5:10 Mingoli Ya M’mawa Mingoli Ya M’mawa
6:00 News Summary

 

News Summary
6:05 The Morning Call

 

The Morning Call

 

6:30 Pakhonde-Sewero Pakhonde-Sewero
6:45 Nkhani Za Masewero Nkhani Za Masewero
7:00 Today’s scriptures Today’s scriptures
7:30 Mafuno Abwino

 

Mafuno Abwino

 

8:00 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa. Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
9:00 Amayi Lakhulani (Charity) Sitika Yako (Yobetcha)
10:00 News summary News summary
10:05 African Hits Kutsatsa Malonda
10:30 Nkhani M’mapepala Nkhani M’mapepala
11:00 News Summary News Summary
11:05 Nyimbo  Kumalawi Tiwachezere
11:30 Uchembele wamakono Tiwachezere cont
12:00 Nkhomaliro Nkhomaliro
12:30 News and Reports News and Reports
13:00 Mingoli Ya Masana Mingoli Ya Masana
13:30 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
14:00 Country n western music pa Chisomo Bwalo la Mfumu
14:30 Reggae Music Pa Chisomo Bwalo la Mfumu conti
15:00 News summary News summary
15:05 Reggae Music continues

 

Zakumudzi
15:30 Sunga Moyo Achinyamata Ndi Ulamulilo Wabwino
16:00 Urban Music Show Drive time
16:30 Urban Music Show Continues Drive time
17:00 News Summary News Summary
17:05 The Drive Time Drive Time continues
17:30 Ambiri Sadziwa Know your doctor
18: 00 Zampira Macra program
18:30   Tchu-tchu-tchu
19:30 News and Reports News and Reports
20:00 Chindunji ndunji cha nkhani Chindunji ndunji cha nkhani
20:25 Chidziwitso cha zovuta Chidziwitso cha zovuta
20:30 Takafikako  
21:00   Kwangwanji
21:30 Chisomo talk Music
21:55 Closing Prayer (Pemphero) Closing Prayer (Pemphero)
TIME FRIDAY
5:00 Call Sign/Program Line Up
5:05 Opening Prayer (Pemphero)
5:10 Mingoli Ya M’mawa
6:00 News Summary
6:05 The Morning Call

 

6:30 Pakhonde-Sewero
6:45 Nkhani Za Masewero
7:00 Today’s scriptures
7:30 Mafuno Abwino
8:00 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
9:00 Amayi Lakhulani
10:00 News summary
10:05 Nyimbo za chisilamu
10:30 Nkhani M’mapepala
11:00 News Summary
11:05 Nyimbo Za Makono
11:30 Nyimbo za Makono continues
12:00 Nkhomaliro
12:30 News and Reports
13:00 Mingoli Ya Masana
13:30 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
14:00 Liu la Mwana
14:30 Chilengedwe
15:00 News summary
15:05 Mapemphero a Chisilamu
15:30 Mapemphero a Chisilamu
16:00 Dzuwa Lalowa
16:30 Lovers spot
17:00 News Summary
17:05 Tilowera Kuti
17:30 Tilowera Kuti
18: 00 Zampira
18:30 Kauniuni pa Ndale
19:30 News and Reports
20:00 Chindunji ndunji cha nkhani
20:25 Chidziwitso cha zovuta
20:30 Chisomo talk
21:00  
21:30  
21:55 Closing Prayer (Pemphero)
TIME SATURDAY SUNDAY
5:00 Call Sign/Program Line Up Call Sign/Program Line Up
5:05 Opening Prayer (Pemphero) Opening Prayer(Pemphero)
5:10 Mingoliya M’mawa Timtame
6:00 News Summary News summary
6:05 The Morning Call Timtame…
7:00 Ndemanga Scripture Line(Sermon)
7:30 Mafuno Abwino  
8:00 Ana Anthu Chindunji Ndunji Cha Nkhani Mchichewa.
8:30 Mapemphero Mapemphero
9:00 Saturday Sports Zone Sunday Sports Summit
10:00 News summary News summary
10:05 Chikwatu cha alakatuli Know Your Artist
10:30   Nyimbo za makolo
11:00 News summary News summary
11:05 Macra program (re-broadcast) Bwalo la asilikali
11:30 Tiwatukule Aluso Tipatseni mwayi
12:00 Music(strictly  slow jams) Contemporary Christian  Music
12:30 News and reports News and reports
13:00 Mingoliyamasana(Music Weekly Review(News)
13:30    
14:00 Maziko Amoyo Wa ukhondo/PSI Maziko a umoyo wa ukhondo
14:30 Ulimi Wanthu Sunga Moyo
15:00 Uchembere wamakono Kulambila
15:30 Lovers spot Chinsinsi cha banja lodala
16:00 Liu la mwana Songs of Zion/ Reggae
16:30 Asungwana Tinyade Amayi ndi chitukuko
17:00 News Summary News Summary
17:05 music Tiwachezere
17:30 Zochitika M’mafrika Tiwachezere continues
18:00 Sports wrap Sports Wrap
18:15 Know You Star The Legend.
18:30 Ambiri Sadziwa. Sewero
19:00 Takafikako Weekly review(news)
19:30 News and Reports Weekly review continue
20:00 Chindunji Ndunji Cha Nkhani Tizukute
20:30 Chisomo Talk Tizukute continues…..
21:00   CRS Gospel Top 10
21:55 Closing prayer Closing prayer

 

 

 

 

Back to top button
Close
Close